Παραγωγή ΙΙΙ (5ΠΑ1): Βασικές Αρχές Δραματουργικής Ανάλυσης (Αξιολόγηση Κινηματογραφικών Σεναρίων)

Κατηγορία: Προπτυχιακό

Εξάμηνο: 5ο εξάμηνο

ECTS: 5

Διδακτικές Ώρες: 4

Ακαδημαϊκό έτος: 2023-24

 

Περιγραφή του μαθήματος: Ο κινηματογράφος αφηγείται ιστορίες. Ενίοτε οι παραγωγοί του κινηματογράφου επιλέγουν, αναπτύσσουν, αλλάζουν ή και συνδιαμορφώνουν τις ιστορίες αυτές και τον τρόπο αφήγησής τους. Ο παραγωγός είναι μεταξύ άλλων επαρκής αναγνώστης σεναρίων και των συστατικών των στοιχείων. Εδώ διδάσκονται οι βασικές αρχές της δραματουργικής ανάλυσης. Τα συστατικά στοιχεία που αποτελούν μία ιστορία. Ο τρόπος που αυτά οργανώνονται και αφηγούνται την ιστορία. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός κινηματογραφικού έργου ο παραγωγός άλλοτε συμμετέχει και άλλοτε πρωτοστατεί στην ανάπτυξη, βελτίωση, επανασυγγραφή της ιστορίας.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται τρόποι προσέγγισης, αξιολόγησης και ανάλυσης ενός κινηματογραφικού σεναρίου ενώ μελετώνται κινηματογραφικές ταινίες ως προς τη δομή, το ύφος, τη μορφή, τη αφήγηση και τους χαρακτήρες. Τέλος προτείνεται μια μεθοδολογία κωδικοποίησης των παραπάνω εργασιών, από την πλευρά της κινηματογραφικής παραγωγής (Script Coverage).

 

Στόχοι του μαθήματος είναι η/ο φοιτήτρια/ής:

 1. Να εξοικειωθεί με την ανάγνωση σεναρίων και κινηματογραφικών κειμένων με κριτικό τρόπο.
 2. Να κατέχει βασικά στοιχεία μεθοδολογίας για την αξιολόγηση ενός κινηματογραφικού σεναρίου.
 3. Να εξερευνά τον σχηματισμό, τις αρχές, τις τεχνικές με τις οποίες η αξιολόγηση ενός σεναρίου προσεγγίζεται με όρους αποκλειστικά κινηματογραφικής παραγωγικής διαδικασίας.
 4. Να είναι ικανή/ός να συντάσσει ένα σεναριακό διάγραμμα (Script Coverage), στο οποίο θα περιέχονται η σύνοψη του σεναρίου, καθώς και σχόλια και προτάσεις που θα αφορούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σεναρίου, όπως και την εκτίμηση για πιθανή αξιοποίησή του στην κινηματογραφική παραγωγή.

 

Αξιολόγηση των φοιτητριών/ φοιτητών του μαθήματος

Ο τελικός βαθμός θα εξαχθεί:

 • Από τη συμμετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις (3 μονάδες).
 • Από τη σύνταξη εργασίας δραματουργικής ανάλυσης ενός κινηματογραφικού κειμένου σε μορφή Script Coverage (7 μονάδες, ατομική εργασία). Οι οδηγίες για τη σύνθεση της εργασίας και ένα υπόδειγμα εργασίας θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων. Παραδοτέο: Script Coverage (αριθμός λέξεων: 2000-2500). Εκτιμώμενος χρόνος εκπόνησης εργασίας: 20 ώρες.

Προσοχή:  Η εργασία είναι υποχρεωτική και υποκαθιστά την τελική γραπτή εξέταση.

 

Διάγραμμα των παραδόσεων του μαθήματος:

 1. Εισαγωγικά για το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος. Γενικές έννοιες σχετικά με τη δραματουργική ανάλυση. Αναφορές στα κυριότερα σημεία κινηματογραφικής κριτικής.
 2. Αξιολόγηση της πλοκής. Το θέμα της κεντρικής σύγκρουσης ή του κεντρικού διλήμματος ή διακυβεύματος. Η ιστορία, ο μύθος, οι επιπλοκές, οι ανατροπές, τα κενά, οι υποπλοκές, το παρελθόν των κεντρικών χαρακτήρων, η δράση, η υπόθεση.
 3. Αξιολόγηση της δομής ενός κειμένου/σεναρίου. Οι Τρεις Πράξεις και άλλα μοντέλα δομής.
 4. Αξιολόγηση των στοιχείων του χαρακτήρα (ο ήρωας, ο κακός, τα διάφορα αρχέτυπα). Στερεότυπα και πρότυπα χαρακτήρων. Πολλαπλοί ήρωες. Σενάρια και ταινίες που βασίζονται στο χτίσιμο των χαρακτήρων.
 5. Αξιολόγηση των υπόλοιπων στοιχείων της ιστορίας (ρυθμός, διάλογος, αληθοφάνεια, προβλεψιμότητα και ανατροπές, οπτική γωνία αφήγησης, κεντρική ιδέα της ιστορίας, πρωτοτυπία, εμπορευσιμότητα).
 6. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 7. Η άποψη του παραγωγού στη δραματολογική ανάλυση ενός σεναρίου. Σύνταξη του Script Coverage. Εισαγωγικά στοιχεία. Τύποι εντύπων. Logline. Πιθανότητα εμπορικής αξιοποίησης του σεναρίου. Αξιολόγηση δομικών στοιχείων σεναρίου (element ratings). Σύντομη προσωπική εκτίμηση του παραγωγού. Εκτίμηση μεγέθους προϋπολογισμού.
 8. Οδηγίες σύνταξης και γραφής της σύνοψης του Script Coverage (μορφή, τεχνική, ύφος).
 9. Σύνταξη της ενότητας του Script Coverage, σχετικής με τα σχόλια, τις προτάσεις και την προσωπική τεκμηρίωση του παραγωγού.
 10. Σύνταξη της ενότητας του Script Coverage σχετικής με την ταξινόμηση των χαρακτήρων της ιστορίας (The Character Breakdown).
 11. Αξιολόγηση και ανάλυση του σεναρίου της ταινίας Διπλή Ταυτότητα  (1944) του Μπίλι Γουάιλντερ.
 12. Ανάθεση τελικής εργασίας: Σύνταξη script coverage ενός unproduced σεναρίου. Αξιολόγηση και ανάλυση της ταινίας του Ρόμπερτ Άλτμαν Ο Παίκτης.
 13. Ανακεφαλαίωση ύλης

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τον διδάσκοντα

Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να συναντούν τον διδάσκοντα στη σχολή ή/και διαδικτυακά (μέσω  skype, zoom, google meet) έπειτα από ηλεκτρονικό ραντεβού. Ο διδάσκων απαντά εντός 48 ωρών το αργότερο στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός 48 ωρών, παρακαλώ θεωρήστε ότι το email δεν ελήφθη και προωθήστε το ξανά.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑμεΑ και ΑμΕΑ

Αν κάποια/ος φοιτήτρια/ής ανήκει σε ομάδα ΑμεΑ (άτομα με αναπηρίες) ή ΑμΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες) και θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της/του στην τάξη, παρακαλώ να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση της/του σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος αντλείται κυρίως από το βιβλίο της Karol Griffiths The Art of Script Editing: A Practical Guide to Script Development, καθώς και από επιπλέον άρθρα και σημειώσεις. Το syllabus και όλα τα βοηθητικά έντυπα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος με υλικό που αφορά στη συγγραφή του script coverage, είναι αποθηκευμένα στο elearning και διανέμονται μετά το πρώτο μάθημα από τον/την επίτροπο του έτους, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Παρακάτω αναγράφεται η βασική βιβλιογραφία του μαθήματος, από την οποία, οι φοιτήτριες/ές, μπορούν να αντλούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

 

Βασική Βιβλιογραφία

 

 • Το σενάριο

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86194504, Συγγραφείς: Στάθης Βαλούκος

 • Ο Κινηματογράφος σήμερα

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767583, Συγγραφείς: Σωτήρης Δημητρίου

 • The Palgrave Handbook of Screen Production [electronic resource]

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91695562

 • The Films of Lars von Trier and Philosophy [electronic resource]

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91695314

 •  The Films of Kore-eda Hirokazu [electronic resource]

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91695313

 

 

Επιπλέον Πηγές

Ackerman, H. (2017). Write Screenplays That Sell – The Ackerman Way. Beverly Hills, California: Tallfellow Press.

Garfinkel, A. (2007). Screenlay Story Analysis: The Art and Business. New York: Allworth Press.

Griffiths, K. (2015). The Art of Script Editing: A Practical Guide to Script Development. Harpenden, UK: Creative Essentials.

Seger, L. (2010). Making a Good Script Great. Beverly Hills, California: Silman-James Press.