Θεμελιώδεις Αρχές Παραγωγής Κινηματογραφικού 3D Animation (Πεδίο Εφαρμογής: Autodesk Maya)

Το βιβλίο του Νικολάου Αλέτρα Θεμελιώδεις αρχές παραγωγής κινηματογραφικού 3-D Αnimation προσεγγίζει το animation, αφενός μεν ως μία καλλιτεχνική δημιουργική παραγωγική διαδικασία, αφετέρου δε ως
έναν απελευθερωτικό μηχανισμό εξύψωσης και ανάδειξης του σύγχρονου full service ανεξάρτητου κινηματογραφιστή, που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
Η διττή προσέγγιση του συγγραφέα εστιάζει στο 3-D animation, κάνοντας χρήση του Autodesk Maya, ενός πανίσχυρου λογισμικού της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής. Το Maya χρησιμοποιείται τόσο στην
παραγωγή τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων, όσο και στη δημιουργία τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων και ειδικών εφέ που παράγονται με απλό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό τρόπο.