Παραγωγή VIΙ (8ΠΑ4): Η διανομή του κινηματογραφικού έργου

Κωδικός:  8ΠΑ4
Τύπος μαθήματος:  Παραγωγή
Σύντομη περιγραφή: Η διανομή του κινηματογραφικού έργου
Διδάσκων: Νικόλαος Αλέτρας
Εξάμηνο: 8ο εξάμηνο
ECTS: 6
Διδακτικές Ώρες: 4
Κατηγορία: Προπτυχιακό

Περιγραφή του μαθήματος: Το μάθημα εξετάζει τις δυνατότητες προώθησης, διανομής και πώλησης ενός κινηματογραφικού έργου. Ασχολείται με τις δυνατότητες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς. Στο μάθημα επίσης εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ του εμπορικού κυκλώματος και του κυκλώματος προώθησης μέσω των φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Τέλος, περιγράφονται και αξιολογούνται τα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/ η φοιτήτρια:

 

 1. Να γνωρίζει τους τρόπους με τους οποίους προωθείται και διανέμεται το κινηματογραφικό προϊόν.
 2. Να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ της ευρείας εμπορικής κινηματογραφικής διανομής και της φεστιβαλικής κινηματογραφικής διανομής.
 3. Να γνωρίσει με κριτικό τρόπο τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου.
 4. Να εξερευνά και να κατέχει τα βασικά στοιχεία τα οποία, συνδυαζόμενα, συγκροτούν ένα επιτυχημένο κινηματογραφικό φεστιβάλ.
 5. Να είναι ικανός/ή να συντάσσει μια ολοκληρωμένη πρόταση αξιολόγησης και ανασχεδιασμού ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ.

 

Διάγραμμα των παραδόσεων του μαθήματος:

 1. Εισαγωγικά για το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος. Γενικές έννοιες σχετικά με τη κινηματογραφική διανομή.
 2. Ιστορικά στοιχεία για την κινηματογραφική διανομή.
 3. Η διανομή στην Ελλάδα/Η διανομή στην Ευρώπη.
 4. Μοντέλα κινηματογραφικής διανομής (The Windowing Model)/A
 5. Μοντέλα κινηματογραφικής διανομής (The Windowing Model)/B
 6. Γενικές αρχές λειτουργίας των κινηματογραφικών φεστιβάλ. Ο ρόλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Κινηματογραφικών Παραγωγών (FIAPF). Τύποι κινηματογραφικών φεστιβάλ-Κριτήρια ταξινόμησης
 7. Η σημασία της κατάρτισης του προγράμματος ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ
 8. On – line film festivals και Streaming film festivals
 9. Ανεξάρτητοι κινηματογραφιστές και κινηματογραφικά φεστιβάλ Στοιχεία φακέλου προώθησης μιας κινηματογραφικής ταινίας διαμέσου ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ (trailer, presskit, φωτογραφίες).
 10. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/Τα υπόλοιπα ελληνικά κινηματογραφικά φεστιβάλ.
 11. Φεστιβάλ Καννών/ Βενετίας/Βερολίνου.
 12. Τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Ασίας. Η περίπτωση του Pussan.
 13. Φεστιβάλ Σάντανς/Τορόντο.

 

Αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών του μαθήματος

Ο τελικός βαθμός θα εξαχθεί:

 • Από τη συμμετοχή των φοιτητών στις παραδόσεις (3 μονάδες).
 • Από τη εκπόνηση εργασίας με θέμα την αξιολόγηση ενός Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ (ελεύθερη επιλογή*). Στην εργασία και με βάση τη μελέτη των σχετικών κειμένων που αφορούν τη θεωρητική  τεκμηρίωση για τον θεσμό των διεθνών κινηματογραφικών φεστιβάλ, θα περιλαμβάνονται προτάσεις που θα αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την ταυτότητα, τους σκοπούς, το πρόγραμμα και την αγορά της διοργάνωσης (7 μονάδες, ατομική εργασία, 2500-3000 λέξεις). Εκτιμώμενος χρόνος εκπόνησης εργασίας: 15 ώρες.
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έγγραφο σε μορφή .doc

Η εργασία είναι υποχρεωτική και υποκαθιστά την τελική γραπτή εξέταση.

*Εξαιρούνται τα φεστιβάλ που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις του μαθήματος, ως μελέτες περίπτωσης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τον διδάσκοντα

Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να συναντούν τον διδάσκοντα στη σχολή ή/και διαδικτυακά (μέσω  skype, zoom, google meet) έπειτα από ηλεκτρονικό ραντεβού. Ο διδάσκων απαντά εντός 48 ωρών το αργότερο στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός 48 ωρών, παρακαλώ θεωρήστε ότι το email δεν ελήφθη και προωθήστε το ξανά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑμεΑ και ΑμΕΑ

Αν κάποια/ος φοιτήτρια/ής ανήκει σε ομάδα ΑμεΑ (άτομα με αναπηρίες) ή ΑμΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες) και θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της/του στην τάξη, παρακαλώ να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση της/του σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος αντλείται από το βιβλίο του Νικολάου Αλέτρα Streaming και Ψηφιακή Διανομή, το βιβλίο του Νίκου Κολοβού, Κινηματογράφος, Η Τέχνη της Βιομηχανίας, καθώς και από επιπλέον άρθρα και σημειώσεις. Το syllabus και όλα τα βοηθητικά έντυπα, είναι αποθηκευμένα στο elearning και διανέμονται μετά το πρώτο μάθημα από τον/την επίτροπο του έτους, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Παρακάτω αναγράφεται η βασική βιβλιογραφία του μαθήματος, από την οποία, οι φοιτήτριες/ές, μπορούν να αντλούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

 

Βασική Βιβλιογραφία

 

 • Streaming και Ψηφιακή Διανομή, Ν. Αλέτρας, Εκδ. Αιγόκερως

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94689049

 • Κινηματογράφος, Η Τέχνη της Βιομηχανίας, Ν. Κολοβός

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 16831

 • Managing and Developing Communities Festivals and Events [electronic resource]

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 75488582

 • The Palgrave Handbook of Screen Production [electronic resource]

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91695562

 • European Film and Television Co-production [electronic resource]

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 91679660

 

Επιπλέον πηγές

Stringer, J. 2001,  «Global Cities and the International Film Festival Economy» στο Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context, Shiel M.& Fitzmaurice T., Blackwell Publishers l.t.d, United Kingdom, σ134-143

Soojeong, A. 2008, The Pusan International Film Festival 1996-2005:South Korean Cinema in Local, regional and Global context

Marijke de Valck, Brendan Kredell and Skadi Loist (eds), Film Festivals: History, Theory, Method, Practice First Published October 1, 2016, Routledge, New York

 

Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος και υλικό των διαλέξεων μπορείτε να βρείτε στο σύστημα elearning.auth, η πρόσβαση στο οποίο απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.